Kårens kalender

Jfbk's senaste larm

På denna sida kommer du att kunna se lite aktivitets- och närvaroinformation för kåren. Det du kan se är om stationen är bemannad för tillfället, om vi är på utryckning eller om bastun är igång. Med bemannad menas att det finns minst en utryckningsklar brandman på stationen.

Utöver det så kan du se hur länge stationen varit bemannad eller hur länge som vi varit på utryckning. Tiden anges inom ett visst intervall, exempelvis dag eller vecka. Tiden kan även ses som procent.

Nuvarande aktivitets- och närvaroinformation

Stationen är för tillfället obemannad.

Aktivitets- och närvarostatistik

Sammanställningar av olika statistik. Statistiken räknas i tid över en viss period räknat från nu och per kategori. Exempelvis statistiken över det senaste dygnet räknas från nu och 24 timmar bakåt. Står det 5 timmar 35 minuter under tiden för raden Bemanning menas att stationen varit bemannad så länge de senaste 24 timmarna, samma sak gäller för utryckning.

Statistik över det senaste dygnet
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 2 timmar 28 minuter 19 sekunder 10.3
Utryckning Inga alarm registrerade under tidsintervallet

Statistik över den senaste veckan
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 21 timmar 13 minuter 57 sekunder 12.6
Utryckning Inga alarm registrerade under tidsintervallet

Statistik över den senaste månaden
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 2 dagar 4 timmar 45 minuter 21 sekunder 7.2
Utryckning 1 timmar 36 sekunder 0.1

Statistik över det senaste året
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 12 dagar 10 timmar 18 minuter 32 sekunder 3.4
Utryckning 2 dagar 17 timmar 45 minuter 19 sekunder 0.8

Statistik över alla aktivitets- och närvarohändelser
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 410 dagar 21 timmar 14 minuter 17 sekunder 13.5
Utryckning 35 dagar 18 timmar 10 minuter 54 sekunder 1.2

Kårnytt

  • 07-04-2015
    Under dom två senaste övningarna har kåren på nära håll haft förmånen att kunna stifta ytterligare bekantskap med brandförloppet vid olika konstruktioner. Först ut att eldas ner var en...
  • 17-03-2015
    Under dagens övning har vi bekantat oss med våran tank, vi har lärt oss hur man får ut vatten, hur man fyller på vatten och hur man kör skum. Allt detta för att vara väl rustade inför våren...

Våra sponsorer

Vi har 7 besökare och inga medlemmar online