Kårens kalender

Inga händelser

Jfbk's senaste larm

På denna sida kommer du att kunna se lite aktivitets- och närvaroinformation för kåren. Det du kan se är om stationen är bemannad för tillfället, om vi är på utryckning eller om bastun är igång. Med bemannad menas att det finns minst en utryckningsklar brandman på stationen.

Utöver det så kan du se hur länge stationen varit bemannad eller hur länge som vi varit på utryckning. Tiden anges inom ett visst intervall, exempelvis dag eller vecka. Tiden kan även ses som procent.

Nuvarande aktivitets- och närvaroinformation

Stationen är för tillfället obemannad.

Aktivitets- och närvarostatistik

Sammanställningar av olika statistik. Statistiken räknas i tid över en viss period räknat från nu och per kategori. Exempelvis statistiken över det senaste dygnet räknas från nu och 24 timmar bakåt. Står det 5 timmar 35 minuter under tiden för raden Bemanning menas att stationen varit bemannad så länge de senaste 24 timmarna, samma sak gäller för utryckning.

Statistik över det senaste dygnet
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 2 timmar 11 minuter 19 sekunder 9.1
Utryckning Inga alarm registrerade under tidsintervallet

Statistik över den senaste veckan
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 4 timmar 22 minuter 45 sekunder 2.6
Utryckning 1 timmar 29 minuter 51 sekunder 0.9

Statistik över den senaste månaden
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 16 timmar 59 minuter 15 sekunder 2.3
Utryckning 4 timmar 57 minuter 50 sekunder 0.7

Statistik över det senaste året
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 17 dagar 11 timmar 18 minuter 7 sekunder 4.8
Utryckning 3 dagar 9 timmar 47 minuter 55 sekunder 0.9

Statistik över alla aktivitets- och närvarohändelser
Aktivitet Tid Procent
Bemanning 381 dagar 2 timmar 24 minuter 17 sekunder 17.2
Utryckning 29 dagar 4 timmar 34 minuter 15 sekunder 1.3

Kårnytt

  • 07-04-2015
    Under dom två senaste övningarna har kåren på nära håll haft förmånen att kunna stifta ytterligare bekantskap med brandförloppet vid olika konstruktioner. Först ut att eldas ner var en...
  • 17-03-2015
    Under dagens övning har vi bekantat oss med våran tank, vi har lärt oss hur man får ut vatten, hur man fyller på vatten och hur man kör skum. Allt detta för att vara väl rustade inför våren...

Våra sponsorer

Vi har 29 besökare och inga medlemmar online